Oyun Değerlendirme Sistemi (Makine Öğrenmesi)

Oyunun hangi değerlendirme grubuna girdiğine dair ESRB sistemine göre çıktı verir. Naive Bayes sınıflandırma algoritması kullanılmıştır. Python algoritma kütüphanesi olarak scikit-learn kullanılmıştır. Django framework kullanılarak uygulanır. Aşağıdaki linkten dataset olarak kullanacağımız csv dosyasını indirip, uygulama ana dizinine atın. Kullanımı Uygulama ana dizininde bir terminal açın…

ERD (Varlık İlişki Diyagramı) Nedir?

erd varlık ilişki diyagramı nedir

Selam! Bu yazımızda ER Diyagram (ERD)’ın ne olduğu, nasıl oluşturulduğu gibi konulara göz atacağız. ER Diyagram Nedir? “Entity Relationship Diagram“(ERD)’yi, “Varlık İlişki Diyagramı” olarak çevirebiliriz. Varlık ilişki diyagramı, veritabanında bulunan tabloların birbirleri ile ilişkilerini gösterir. Varlık (Entity) Nedir? Varlık dediğimiz…

String Sınıfı ve String Metotları C#

Merhaba!Bu yazımızda String sınıfı ve metotlarını tanıyacağız. String nedir? String Metotlarını öğrenme aşamasına kadar geldiyseniz, stringin ne olduğunu bildiğini varsayıyorum. Bu yüzden fazla ayrıntıya girmeden string metotlarına geçeceğim. Kısaca, örnek vermek gerekirse birden fazla karakter içeren metinlere string diyebiliriz. Karakterden…

İngilizce Kelime Öğrenme Uygulaması

Bu projede kullanılan programlama dili ve programlar PROGRAMLAMA DİLİ : C# (Win Form) KULLANILAN PROGRAMLAR : Adobe Photoshop, Visual Studio 2017TARİH : Mayıs 2019 Merhaba! Bu uygulama, İngilizce kelime öğrenmek isteyen ya da kelime hazinesini geliştirmek isteyen, pratik yapmak isteyen…

Python ile Maksimum Sayıyı Bulan Fonksiyon Yazma

Python Örnekleri: Merhaba! Bu yazımızda, girilen sayıların en büyüğünü bulup döndüren programı yazacağız. Bu yazımızda basit ama öğretici bir konuya değineceğiz. Nasıl kullanıcıdan sınırsız sayıda girdi alırız? Bu öğrenmek için kodumuza bakalım. Kodda minimum değer için sys modülünü import ettik…